Geneesmiddelenonderzoek naar een nieuw middel voor de behandeling van auto-immuunziekten

Belangrijk werk, mooie verdienste.

Jij bent onmisbaar.

Meedoen aan medicijnonderzoek. Dan zou je belangrijk kunnen zijn voor een ander. Je helpt bij de totstandkoming van nieuwe medicijnen. Zodat patiënten een beter leven kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met minder klachten. Of genezen zelfs.

Bekijk informatie
PRA-18565X

Auto-immuunziekten

Bijzonderheden

  • Je bent gezond.
  • Je rookt niet. 
  • Je bent tussen de 18 en 50 jaar oud. 
  • Je weegt minimaal 50 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 32 kg/m2
  • Je kunt alleen deelnemen aan dit onderzoek wanneer je voldoende anticonceptie gebruikt of je gesteriliseerd bent. Vrouwen die minimaal één jaar de overgang gepasseerd zijn kunnen ook deelnemen.
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd.
Bereken BMI

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 1.627,- voor deelname aan één van de groepen van het onderzoek.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Periode

Het onderzoek bestaat uit één periode waarbij je gedurende 13 dagen (12 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven.

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. De actuele data worden op onze website gepubliceerd. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen. Als de data wijzigen zal je hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

Overige info

Soort onderzoek

Binnenkort start bij PRA een onderzoek naar een nieuw middel voor de behandeling van auto-immuunziekten zoals psoriasis, systemische lupus erythematodes en de ziekte van Crohn.

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe het middel wordt verdragen en hoe snel en in welke mate het in het lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden wanneer het zonder en met rabeprazol wordt toegediend. Rabeprazol is een geregistreerd medicijn dat gebruikt wordt voor het verminderen van de maagzuur productie. Het onderzoeksmiddel is niet geregistreerd, maar is al aan mensen toegediend. Het onderzoek zal alleen plaatsvinden als goedkeuring is verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie.

Opzet en duur van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 1 periode. Tijdens deze periode zult u gedurende 13 dagen (12 nachten) in het onderzoekscentrum in Groningen verblijven. Voor het onderzoek zult u een bezoek brengen aan het medisch keuringscentrum in Groningen.

U krijgt het middel tweemaal toegediend in de vorm van een tablet. Een keer zonder en een keer met rabeprazol. U krijgt rabeprazol gedurende zeven achtereenvolgende dagen eenmaal daags toegediend. Gedurende het onderzoek zal regelmatig bloed worden afgenomen.

Let op: U dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. De actuele data worden op onze website gepubliceerd. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Risico’s en medische begeleiding

Bij auto-immuunziekten reageert het afweersysteem niet alleen op lichaamsvreemde stoffen, maar ook op stoffen van het eigen lichaam, waardoor er ontstekingsreacties ontstaan. Het onderzoeksmiddel remt een bepaald eiwit dat een rol speelt in het afweersysteem waardoor de afweerreactie op lichaamseigen stoffen zou moeten afnemen. Er zijn aanwijzingen dat de zuurgraad in de maag de opname van het middel beïnvloed. Om dit te onderzoeken wordt de opname van het middel zonder en met rabeprazol met elkaar vergeleken.

Het onderzoeksmiddel kan bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen die zijn waargenomen zijn hoofdpijn en huiduitslag. Daarnaast kunnen er ook bijwerkingen optreden die nog onbekend zijn. Ook rabeprazol kan bijwerkingen hebben. De belangrijkste zijn infecties, slapeloosheid, misselijkheid en pijnklachten. Tijdens het onderzoek staat u onder strenge medische controle. Voorafgaand aan en ter afsluiting van het onderzoek ondergaat u een uitgebreide medische keuring.

Voorwaarden voor deelname

U bent een gezonde man of vrouw en tussen de 18 en 50 jaar. U kunt alleen aan de studie meedoen als u niet rookt. U kunt zich alleen opgeven als u afdoende anticonceptie gebruikt of gesteriliseerd bent. Als vrouw kunt u zich ook opgeven als u de menopauze gepasseerd bent.

Het onderzoek wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden uitgevoerd. Het gebruik van eigen medicijnen, alcohol, gewone koffie en thee, cola, ‘powerdrinks’, chocolade(melk), grapefruit(sap) en tabak tijdens het onderzoek is niet toegestaan. Ook voorafgaand aan het onderzoek gelden hiervoor beperkingen. Wel toegestaan zijn cafeïnevrije koffie en (kruiden)thee zonder cafeïne (ook wel theïne genoemd).

Alvorens u mag deelnemen aan de studie, ondergaat u een medische keuring, die plaatsvindt binnen drie weken voor de start van het onderzoek.

Groepen

Groep 1

Vol

13 dagen verblijf

  • 11 jun 2019 t/m 23 jun 2019
€ 1.672,- Kies

Groep 2

Vol

13 dagen verblijf

  • 18 jun 2019 t/m 30 jun 2019
€ 1.672,- Kies

Groep 3

Vol

13 dagen verblijf

  • 25 jun 2019 t/m 7 jul 2019
€ 1.672,- Kies