Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat aan jou is toegewezen door de Nederlandse overheid. Het staat onder andere op paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs.