In onderzoeken van PRA vaak mensen met astma, suikerziekte of Parkinson.