PRA-147185 € 50,-

Gestart

Omschrijving

Onderzoek voor het bepalen van referentiewaarden van een eiwit in het bloed voor een nieuw apparaat dat wordt ontwikkeld voor de diagnose van een hartinfarct

Gezochte deelnemers

  • M/V, gezond, 31 - 100 jaar

Duur en bezoeken

  • 0 dagen verblijf

Meer weten over dit onderzoek?

Onderzoeksdetails

Bijzonderheden

We zoeken mannen en vrouwen in de leeftijd van 31 - 40 jaar en 70 - 100 jaar.
Om te bepalen of u geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek zal er een korte medische keuring plaats vinden.
U kunt niet deelnemen aan dit onderzoek indien u een verleden heeft met:

  • een hartaanval of andere aandoeningen van het hart (zoals pijn op de borst, boezemfibrilleren)
  • longaandoeningen zoals, chronische longziekten, astma of longembolie
  • chronische ontstekingsziekten zoals reuma of SLE (Lupus)
  • diabetes
  • kanker in de afgelopen 5 jaar.

Indien u jonger bent dan 70 jaar:

  • kunt u niet deelnemen indien u een verleden heeft met een hoge bloeddruk.
  • kunt u niet deelnemen wanneer u medicatie gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, diabetes of medicatie voor hartaandoeningen.

Indien u ouder bent dan 70 jaar:

  • kunt u niet deelnemen wanneer u medicatie gebruikt voor de behandeling van diabetes en/ of hartaandoeningen. Het gebruik van medicatie voor de behandeling van hoge bloeddruk is toegestaan, mits het gebruik stabiel is. 

Vergoeding

De vergoeding voor volledige deelname aan dit onderzoek bedraagt € 50.
Reiskosten en eventuele parkeerkaarten worden niet vergoed.

Periode

Het onderzoek bestaat uit een bezoek van ongeveer 1 uur aan het medisch keuringscentrum in Zuidlaren. Het onderzoek zal bestaan uit het doornemen en invullen van een vragenlijstje, het doen van een vingerprik en het afnemen van 2 buisjes bloed. Er wordt dus geen nieuwe medicatie getest of toegediend.

Dit onderzoek zal gaan lopen vanaf september t/m begin december 2015. Indien u na de eerste telefonische keuring geschikt lijkt te zijn, wordt u uitgenodigd om bij ons langs te komen op een voor u geschikte dag en tijdstip in deze periode. 

Deelname aan dit korte onderzoek heeft geen invloed op deelname aan andere onderzoeken. U mag zich daarom ook aanmelden voor andere onderzoeken indien gewenst.

Groep 31 - 40 jaar

verblijf

Niet van toepassing

kort verblijf

Niet van toepassing
Groep vol

Groep 70 - 100 jaar

verblijf

Niet van toepassing

kort verblijf

Niet van toepassing
Groep vol