PRA-162881c

Geneesmiddelenonderzoek naar een nieuw middel voor de behandeling van hoge bloeddruk, hartfalen en nierziekten (ziektes gerelateerd aan aldosteron).

Bijzonderheden

  • U bent een niet roker
  • U bent kaukasisch met een lichte huidskleur
  • U weegt minimaal 60 kg en uw Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 30 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer. 
  • U moet bereid zijn om vanaf 5 dagen voor binnenkomst een zoutarm dieet te volgen.
  • Om te bepalen of u geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal u medisch worden gekeurd.

Vergoeding

U krijgt een bruto vergoeding van € 885,-  voor  uw deelname. aan groep 13 van het onderzoek.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Periode

Het onderzoek bestaat uit 1 periode waarbij u gedurende 6 dagen (5 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen (locatie Martini) zal verblijven, gevolgd door een kort bezoek.

Let op: u dient alle genoemde data beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Overige info

Soort onderzoek

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe het middel wordt verdragen en hoe snel en in welke mate het in het lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden. In Deel 1, 3 en 4 zullen enkelvoudige doseringen worden gegeven van het te onderzoeken middel. Daarnaast zal in Deel 3 het effect van geslacht en in Deel 4 het effect van leeftijd onderzocht worden. In Deel 2 zullen meervoudige doseringen gegeven worden.

Het middel is niet geregistreerd en zal in dit onderzoek voor het eerst aan mensen worden toegediend. Het onderzoek zal alleen plaatsvinden als goedkeuring is verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie.

Opzet en duur van het onderzoek

Het onderzoek bestaat voor de groepen in Deel 1, 3 en 4 uit 1 periode waarbij u gedurende 6 dagen (5 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen (locatie Martini) zult verblijven, gevolgd door een kort bezoek.

Voor de groepen in Deel 2 bestaat het onderzoek uit 1 periode waarbij u gedurende 13 dagen (12 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen (locatie Martini) zult verblijven, gevolgd door een kort bezoek.

Voor het onderzoek zult u een bezoek brengen aan het medisch keuringscentrum. U krijgt het middel en/of placebo (niet actieve stof) eenmalig in Deel 1, 3 en 4 en herhaaldelijk in Deel 2 toegediend in de vorm van capsules die via de mond ingenomen worden. Gedurende het onderzoek zal regelmatig bloed worden afgenomen en zal urine worden verzameld. Voorafgaand en tijdens het onderzoek zal u zich moeten houden aan een zoutarm dieet.

Risico’s en medische begeleiding

Het te onderzoeken middel remt een bepaald enzym dat betrokken is bij de aanmaak van aldosteron in de bijnierschors. Er wordt verwacht dat het remmen van dit enzym gebruikt kan worden in de behandeling van hoge bloeddruk, hartfalen en nierziekten. Het middel is nog niet eerder aan mensen toegediend, en vandaar dat er nog geen bijwerkingen bekend zijn. Op basis van dierproeven zijn de verwachte bijwerkingen een mogelijk verlaagde bloeddruk, kleine veranderingen in kalium of cortisol waarden. U dient er rekening mee te houden dat voorgenoemde bijwerkingen en eventuele andere, nog onbekende bijwerkingen, kunnen optreden tijdens het onderzoek. Bij de in dit onderzoek te gebruiken doseringen worden echter geen ernstige bijwerkingen verwacht. Tijdens het onderzoek staat u onder strenge medische controle.

Voorafgaand aan en ter afsluiting van het onderzoek ondergaat u een uitgebreide medische keuring.

Voorwaarden voor deelname

U bent een gezonde kaukasische man van 65 jaar of ouder (Deel 4). Uw gewicht is hoger dan 60 kg en uw Body Mass Index (BMI) is tussen de 18.0 en 30.0 kg/m2 (de BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer).

Voor alle delen geldt dat u alleen aan de studie kunt meedoen als u niet rookt.

Het onderzoek wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden uitgevoerd. Het gebruik van eigen medicijnen, alcohol, gewone koffie en thee, cola, ‘powerdrinks’, chocolade(melk), grapefruit(sap) en tabak tijdens het onderzoek is niet toegestaan. Ook voorafgaand aan het onderzoek gelden hiervoor beperkingen. Wel toegestaan zijn caffeïne-vrije koffie en (kruiden)thee zonder caffeïne (ook wel theïne genoemd).

Alvorens u mag deelnemen aan de studie, ondergaat u een medische keuring, die plaatsvindt binnen vier weken voor de start van het onderzoek.

Download PDF

Groepen

Groep 13

Vol

6 dagen verblijf

  • 28 mrt 2017 t/m 2 apr 2017

kort bezoek

  • 4 apr 2017
€ 885,- Kies