PRA-166331 Behandeling van ontstekingen € 1.448,-

Vol

Omschrijving

Geneesmiddelenonderzoek naar een nieuw middel voor de behandeling van ontstekingen die worden versterkt door een specifiek eiwit zoals bijvoorbeeld astma en allergieën

Gezochte deelnemers

 • Man, gezond, 18 - 55 jaar
 • Rokers uitgesloten

Duur en bezoeken

 • 4 dagen verblijf
 • 4 keer terugkomen

Meer weten over dit onderzoek?

Onderzoeksdetails

Bijzonderheden

 • Je bent een niet-roker
 • Je weegt tussen de 60 en 100 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 30 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer. 
 • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd.
Bereken BMI

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 1.448,-  voor jouw deelname aan één van de groepen

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Periode

Het onderzoek bestaat uit 1 periode waarbij je gedurende 4 dagen (3 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen (locatie Martini) zal verblijven. Opvolgend op het verblijf in ons onderzoekscentrum vinden er 4 korte bezoeken plaats.

Let op: Je dient alle genoemde data beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Meer informatie PRA-166331

Soort onderzoek

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe veilig het onderzoeksmiddel is, hoe het wordt verdragen en hoe snel en in welke mate het in het lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden.
Dit onderzoek is er niet op gericht je gezondheid te verbeteren, maar is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het onderzoeksmiddel. Het onderzoek zal alleen plaatsvinden als goedkeuring is verkregen van de Medisch-
Ethische Toetsingscommissie.

Opzet en duur van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit één periode waarin je éénmaal het onderzoeksmiddel middels een infuus krijgt toegediend. Tijdens de onderzoeksperiode zal je gedurende 4 dagen (3 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen (locatie Martini) verblijven. Na je verblijf in ons onderzoekscentrum volgen er nog 4 korte bezoeken. Voorafgaand aan het onderzoek zal je een bezoek brengen aan het medisch keuringscentrum in Groningen (locatie Martini).

Risico’s en medische begeleiding

Alle potentiële geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken; de mate waarin dit gebeurt verschilt. Je dient er rekening mee te houden dat er nog onbekende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het onderzoek. Het onderzoeksmiddel is niet geregistreerd en zal in dit onderzoek voor het eerst aan mensen worden toegediend. Het middel is in proefdieren toegediend in doseringen tot en met 100 mg/kg. Deze hoge dosering werd goed verdragen en er werden geen aanwijzigingen gevonden voor schadelijke effecten. Het onderzoeksmiddel werkt door het remmen van ontstekingen. Te verwachten valt dat bijwerkingen die kunnen optreden te maken hebben met het onderdrukken van het immuunsysteem, zoals een verhoogde kans op infecties. Tijdens het onderzoek sta je onder strenge medische controle. Voorafgaand aan en ter afsluiting van het onderzoek onderga je een uitgebreide medische keuring.

Voorwaarden voor deelname

Je bent een gezonde man tussen de 18 en 55 jaar. Je kunt alleen aan de studie meedoen als je niet rookt.
Het onderzoek wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden uitgevoerd. Het gebruik van eigen medicijnen, alcohol, gewone koffie en thee, cola, ‘powerdrinks’, chocolade(melk), grapefruit(sap) en tabak tijdens het onderzoek is niet toegestaan. Ook voorafgaand aan het onderzoek gelden hiervoor beperkingen. Wel toegestaan zijn caffeïne-vrije koffie en (kruiden)thee zonder caffeïne (ook wel theïne genoemd). Alvorens je mag deelnemen aan de studie, onderga je een medische keuring, die plaatsvindt binnen vier weken voor de start van het onderzoek.

Download PDF
Meer info Minder info

Groep 5a

€ 1.448,-

4 dagen verblijf

 • 2 okt 2017 t/m 5 okt 2017

kort verblijf

Niet van toepassing

kort bezoek

 • 10 okt 2017
 • 17 okt 2017
 • 31 okt 2017
 • 28 nov 2017
Groep vol

Groep 5b

€ 1.448,-

4 dagen verblijf

 • 3 okt 2017 t/m 6 okt 2017

kort verblijf

Niet van toepassing

kort bezoek

 • 11 okt 2017
 • 18 okt 2017
 • 1 nov 2017
 • 29 nov 2017
Groep vol

Groep 6a

€ 1.448,-

4 dagen verblijf

 • 30 okt 2017 t/m 2 nov 2017

kort verblijf

Niet van toepassing

kort bezoek

 • 7 nov 2017
 • 14 nov 2017
 • 28 nov 2017
 • 27 dec 2017
Groep vol

Groep 6b

€ 1.448,-

4 dagen verblijf

 • 31 okt 2017 t/m 3 nov 2017

kort verblijf

Niet van toepassing

kort bezoek

 • 8 nov 2017
 • 15 nov 2017
 • 29 nov 2017
 • 27 dec 2017
Groep vol