Wij zijn PRA

Omdat goede medicijnen het leven van patiƫnten verbeteren. Daarom doet PRA onderzoek naar geneesmiddelen. Met wereldwijd 450 artsen, onderzoekers en verpleegkundigen. En met deelnemers, mensen zoals jij. Als deelnemer aan geneesmiddelenonderzoek ben je onmisbaar voor de ontwikkeling van nieuwe en betere medicijnen.

Zonder onderzoek geen nieuwe medicijnen

PRA is specialist in geneesmiddelenonderzoek met mensen. De deelnemers aan de onderzoeken zijn gezonde mensen, maar soms ook patiënten. De artsen en onderzoekers van PRA bestuderen het effect en de eventuele bijwerkingen van nieuwe of verbeterde medicijnen. Uitgebreid onderzoek op mensen is een verplichte stap in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Pas na veelvuldig onderzoek met goede resultaten mag een nieuw geneesmiddel op de markt worden gebracht.

Zonder deelnemers geen onderzoek

Zonder deelnemers kan er geen onderzoek worden gedaan. En komen er geen nieuwe geneesmiddelen voor patiënten. Vandaar dat PRA groot belang hecht aan mensen zoals jij. Mensen die deelnemen aan één van de onderzoeken naar een nieuw of verbeterd geneesmiddel. Jaarlijks doen in Nederland ongeveer 2.000 mensen mee aan geneesmiddelenonderzoek in de onderzoekscentra van PRA. Gezonde mensen, maar ook patiënten. En ieder met een eigen reden. Omdat je er een ander mee helpt. Omdat je er een mooie vergoeding voor krijgt. Wat de reden ook is, PRA maakt jouw verblijf in het onderzoekscentrum zo zinvol mogelijk.

Al ruim 35 jaar ervaring met geneesmiddelenonderzoek in Nederland

PRA - voorheen Pharma Bio Research - verricht al ruim 35 jaar geneesmiddelenonderzoek in Nederland. In de onderzoekscentra in Groningen en in de laboratoria in Groningen en Assen. PRA maakt deel uit van PRA Health Sciences, een wereldwijd netwerk met onderzoeksinstituten in meer dan tachtig landen. PRA deelt in dit netwerk de kennis van geneesmiddelenonderzoek, internationale regelgeving en bioanalyse. In de laboratoria worden jaarlijks meer dan 200.000 bloed- en urinemonsters geanalyseerd. De resultaten gebruikt PRA voor het bepalen van veiligheid, effectiviteit en langetermijneffecten van nieuwe medicijnen. Dit maakt PRA een interessante partner voor medicijnontwikkelaars en medische faculteiten zoals het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook andere ziekenhuizen in en buiten Nederland werken samen met PRA. Deze samenwerkingen dragen bij aan de hoogst mogelijk haalbare kwaliteit van onderzoek en veiligheid voor deelnemers.