PRA-184811

Multiple Sclerose (MS)

Bijzonderheden

  • Je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18.5 en 30.0 kg/m2 inclusief. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer.
  • Zowel niet-rokers als lichte rokers mogen aan dit onderzoek deelnemen. Tijdens je verblijf in ons onderzoekscentrum is roken echter niet toegestaan.
  • Je kunt alleen deelnemen aan dit onderzoek wanneer je voldoende anticonceptie gebruikt (bijvoorbeeld hormonale anticonceptie in combinatie met een condoom) of als je gesteriliseerd bent. Vrouwen mogen ook deelnemen indien ze minimaal één jaar de overgang gepasseerd zijn.
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd. De voorkeuring voor dit onderzoek zal uit twee bezoeken bestaan. Tijdens het eerste bezoek wordt er een bloedmonster afgenomen om te controleren of je geen drager van het John Cunningham Virus (JCV) bent. Als blijkt dat je geen drager van dit virus bent, zal de rest van de medische keuring tijdens het tweede bezoek gedaan worden.
Bereken BMI

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van €834,- voor deelname aan één van de groepen van dit onderzoek. Dit bedrag is inclusief de vergoeding voor het eerste bezoek van de medische keuring en het bezoek na 6 maanden. Indien uit het eerste bezoek van de medische keuring blijkt dat je drager bent van het JCV of dat er antilichamen tegen het middel aanwezig zijn (en je op basis hiervan afgekeurd wordt voor het onderzoek), krijg je een bruto vergoeding van €25,- voor het eerste bezoek.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Periode

Het onderzoek bestaat uit 1 periode waarbij je gedurende 4 dagen (3 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven, gevolgd door 2 korte bezoeken.

Tot slot zal er ongeveer 6 maanden na het einde van het onderzoek nog een laatste nakeuring plaatsvinden. Gedurende deze nakeuring zal er gecontroleerd worden op symptomen van progressieve multifocale leukencefalophatie (PML). PML is een zeldzame aandoening waarbij de omhulling (myeline) van de zenuwen in de hersenen beschadigd raken. Mensen met het JCV hebben namelijk een verhoogde kans op het ontwikkelen van PML na toediening van het middel. Ondanks dat dit risico voornamelijk werd gezien na meervoudige toedieningen en over een langere periode, worden mensen met het JCV uitgesloten voor dit onderzoek en vindt deze nakeuring plaats vanwege veiligheidsoverwegingen.

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. De actuele data worden op onze website gepubliceerd. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Groepen

Groep 1a

Vol

4 dagen verblijf

  • 15 apr 2019 t/m 18 apr 2019

kort bezoek

  • 22 apr 2019
  • 29 apr 2019
€ 834,- Kies

Groep 1b

Vol

4 dagen verblijf

  • 17 apr 2019 t/m 20 apr 2019

kort bezoek

  • 24 apr 2019
  • 1 mei 2019
€ 834,- Kies