Veelgestelde vragen

Deelname

Zijn bijwerkingen te voorspellen?

Helaas zijn niet alle bijwerkingen van een medicijn te voorspellen. Wel kunnen de artsen op basis van eerder onderzoek redelijk inschatten welke bijwerkingen zullen optreden. Tijdens het onderzoek houden de artsen en verpleegkundigen deelnemers nauwlettend in de gaten. Lees meer over veiligheid in het onderzoekscentrum

Wat gebeurt er als iemand ziek wordt tijdens het onderzoek?

De artsen, onderzoekers en verpleegkundigen van PRA houden deelnemers aan de onderzoeken goed in de gaten. Elke kamer heeft een noodknop en alle deelnemers dragen een persoonlijk alarm bij zich. Lijkt het dat er iets niet goed gaat? Dan stopt het onderzoek meteen. Lees meer over veiligheid in het onderzoekscentrum

Wat zijn de eisen om mee te kunnen doen aan een onderzoek?

Allereerst ben je achttien jaar of ouder en woon je in Nederland, België of Duitsland. Ook geldt dat je bij een huisarts staat ingeschreven. Voor inwoners van Nederland geldt tevens dat je een basis zorgverzekering hebt. Daarnaast is het ten minste twee maanden geleden dat je hebt meegedaan aan een onderzoek. En je bent in goede gezondheid. Dat betekent ook dat je niet recent medicijnen of verslavende middelen hebt gebruikt. Verder verschillen de eisen per onderzoek. Bekijk alle actuele onderzoeken.

Welke andere mensen zitten er in het onderzoek?

Een onderzoek bestaat meestal uit vijf tot twaalf vrijwilligers. Afhankelijk van het onderzoek wordt een groep samengesteld op basis van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Daarnaast zijn er onderzoeken die specifiek vragen om vrijwilligers die in de menopauze zitten, diabetes of een lichte vorm van astma hebben. Deze eisen staan in elk onderzoek omschreven. Bekijk alle actuele onderzoeken.

Word ik elke dag geprikt?

Ja, want het verzamelen van bloedmonsters is erg belangrijk voor het onderzoek. Er wordt meerdere keren per dag bloed afgenomen. Soms via het direct prikken in een ader. Maar je krijgt ook een canule: een infuusnaald die langere tijd in je ader blijft zitten. Daarmee kan de arts of verpleegkundige bloed afnemen zonder steeds opnieuw te moeten prikken. Lees meer over het onderzoek in het onderzoekscentrum

Kan ik stoppen met het onderzoek als het niet bevalt?

Je kan op ieder moment besluiten te stoppen met het onderzoek. Dat betekent wel dat je vergoeding (deels) vervalt. In sommige gevallen is vertrek noodzakelijk, bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden in je familie of als je vroegtijdig moet stoppen als gevolg van bijwerkingen. In dat geval overleggen we per situatie de hoogte van de vergoeding.

Ben je voor een keuring geweest en wil je de keuringsuitslag weten?

Voor de keuringsuitslag bel je met onze recruiters, te bereiken via telefoonnummer 050-8505798. De uitslag van je medische keuring is meestal na 3 werkdagen bekend. 

Waarom moet ik een toestemmingsformulier/bereidheidsverklaring ondertekenen?

Met jouw handtekening onder het informatie- en toestemmingsformulier geef je aan, dat je goed hebt nagedacht over jouw deelname aan het onderzoek, dat je alle informatie goed hebt begrepen en dat je bereid bent deel te nemen aan het onderzoek.

Deze procedure is wettelijk verplicht.  Zonder jouw officiële toestemming kun je niet starten met het onderzoek. Let op,  je hebt altijd het recht om te stoppen: voor, tijdens en na de keuring, maar ook op alle momenten tijdens het onderzoek.

Ik ben goedgekeurd, ben ik dan deelnemer of reserve?

Goedkeuring voor een onderzoek houdt niet altijd in dat je ook echt deelnemer zult zijn. Omdat het altijd mogelijk is dat op het laatste moment nog mensen afgekeurd worden of niet kunnen deelnemen, is het noodzakelijk dat we reserve deelnemers hebben. Het is daarom vooraf niet bekend of je deelnemer of reserve bent.

De onderzoeksarts beslist uiteindelijk kort voor de eerste dosering wie er deelnemen. Dit gebeurt op basis van alle beschikbare gegevens over jou en de andere potentiële deelnemers. Als blijkt dat je als reserve niet voor deelname in aanmerking komt, dan kun je met het Recruitment Office contact opnemen om na te gaan of je op korte termijn alsnog kunt deelnemen in hetzelfde of in een ander onderzoek.

Ook als je afgekeurd bent kunnen we kijken of je misschien voor een ander onderzoek in aanmerking komt. De vergoeding voor een reserve wordt per onderzoek vastgesteld. Als je alsnog wilt deelnemen aan een volgende groep of een ander onderzoek, proberen we je zoveel mogelijk voorrang te geven.

Medische keuring

Ben je voor een medische keuring geweest en wil je de keuringsuitslag weten?

Voor de keuringsuitslag bel je met onze recruiters, te bereiken via telefoonnummer 050-8505798. De uitslag van je medische keuring is meestal na 3 werkdagen bekend. 

Waar vindt de keuringsafspraak plaats?

Verreweg de meeste keuringen vinden plaats in ons medisch keuringscentrum in Groningen (locatie Martini). Een zeer beperkt aantal keuringsafspraken vindt plaats in het keuringscentrum in Utrecht, dat PRA in het najaar van 2017 heeft geopend. Echter, dit keuringscentrum is veel kleinschaliger. Bovendien kan niet voor elk onderzoek in Utrecht worden gekeurd.

In de afspraakbevestiging lees je terug waar jouw keuringsafspraak plaatsvindt.

Moet ik voor de keuringsafspraak ook naar Groningen komen?

In het merendeel van de gevallen moet je voor de keuringsafspraak ook naar Groningen komen. Een zeer beperkt aantal keuringsafspraken vindt momenteel plaats in het keuringscentrum in Utrecht, dat PRA in het najaar van 2017 heeft geopend. Echter, dit keuringscentrum is veel kleinschaliger dan ons keuringscentrum in Groningen. En niet voor elk onderzoek vinden er medische keuringen plaats in Utrecht. Dat betekent dat we niet kunnen garanderen dat jouw keuring in Utrecht zal kunnen plaatsvinden. Bij het maken van een afspraak voor een medische keuring kijken onze recruiters graag samen met jou naar wat er mogelijk is. 

Overigens ontvang je een reiskostenvergoeding voor iedere keer dat je naar het onderzoekscentrum en weer terug naar huis reist. Dus ook voor je keuringsafspraak.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een keuringsafspraak in Utrecht?

Dat hangt in de eerste plaats af van het onderzoek waarvoor je gekeurd wordt. Daarnaast speelt ook je woonplaats een rol. 

Van bepaalde onderzoeken vinden de keuringen uitsluitend in Groningen plaats. PRA houdt daarnaast zoveel mogelijk rekening met je woonplaats. Echter, gezien de beperkte capaciteit en het feit dat niet van alle onderzoeken de keuringen in Utrecht plaatsvinden, kunnen we niet garanderen dat je voor je medische keuring daadwerkelijk in Utrecht terecht kunt. Bij het maken van een afspraak voor een medische keuring kijken onze recruiters graag samen met jou naar wat er mogelijk is. 

Verblijf

Hoe zien de onderzoekscentra er uit?

De onderzoekscentra in Groningen lijken een beetje op een ziekenhuis. Maar dan gezelliger. Er zijn slaapkamers, een eetzaal en een huiskamer. Je kan er biljarten, darten, computeren, dvd’s kijken. Artsen en verpleegkundigen hebben hun witte jassen aan en er is moderne medische apparatuur. Lees en bekijk meer over het verblijf in de onderzoekscentra

Mag ik bezoek ontvangen tijdens mijn deelname aan een onderzoek?

Ja, maar wel in overleg met de arts of verpleegkundige en niet op prikdagen. Het bezoek mag geen tas meenemen naar binnen vanwege de huisregels voor het gebruik van voedsel en drank. 

Mag ik mijn mobiele telefoon, laptop of tablet meenemen?

Ja. In de onderzoekscentra in Groningen is wifi aanwezig. Je mag ook eigen films (dvd of Blu-ray) en games (PlayStation 4) meenemen voor de aanwezige spelers en spelcomputers in de woonkamers. PRA is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van je eigendommen. Lees meer over hoe je je tijd vult in het onderzoekscentrum

Welke regels gelden er tijdens het verblijf in het onderzoekscentrum?

Om de resultaten van het onderzoek goed te kunnen vergelijken, gelden voor elke vrijwilliger in de onderzoekscentra in Groningen huisregels. Sigaretten, alcohol en cafeïne zijn tijdens de meeste onderzoeken uitgesloten en er is een vaste dagindeling. Ook mag je het onderzoekscentrum niet verlaten zonder begeleiding. Je krijgt de huisregels uitgelegd voordat het onderzoek start. 

Wat kan ik doen om de dag door te komen?

Naast de vaste momenten voor het onderzoek heb je veel tijd voor jezelf. In de onderzoekscentra is wifi aanwezig en er staan tv’s met een dvd- of Blu-rayspeler, Netflix. computers en Playstations 4 in de woonkamer. Ook kun je darten, biljarten en tafeltennissen. Sommige deelnemers nemen deze tijd echt voor zichzelf. Zij studeren of lezen een roman. Tijdens langere onderzoeken organiseert PRA activiteiten en workshops. Lees meer over je verblijf in het onderzoekscentrum

Vergoeding

Wat krijg ik betaald voor deelname aan onderzoek?

Afhankelijk van het specifieke onderzoek krijg je een vergoeding van € 105,- tot € 197,- per dag. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de reiskosten die je maakt. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening. Lees meer over de opbouw de vergoeding.

De hoogte van de vergoeding heeft toch niets te maken met het risico dat ik loop?

Nee. Voordat een medicijn onderzocht wordt op vrijwilligers is het al jaren geanalyseerd in laboratoria. De artsen en onderzoekers van PRA kunnen op basis van deze en andere eerdere onderzoeken inschatten welke risico’s aanwezig kunnen zijn. De hoogte van de vergoeding voor deelname aan een onderzoek wordt bepaald door de duur van het onderzoek en de medische handelingen. Lees meer over de opbouw van de vergoeding.

Ik heb een vraag over mijn uitbetaling

Voor vragen over je uitbetaling kun je contact opnemen via de live-chat of het contactformulier.

Krijg ik een vergoeding voor het aandragen van een nieuwe vrijwilliger?

Ken jij als deelnemer bij PRA andere mensen die ook zouden willen deelnemen? Meld ze nu aan! Voor ieder door jou aangemeld persoon, die ook daadwerkelijk deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek bij PRA, zijn wij erg dankbaar en ontvang je van ons € 150,-.

Meer informatie vind je op onze Vrijwilliger werft Vrijwilliger pagina.

Algemeen

Kan ik blijven overnachten voor mijn medische keuring of bezoek aan het onderzoekscentrum?

Het is helaas niet mogelijk om de avond voor de medische keuring of voor aanvang van het onderzoek in het onderzoekscentrum te overnachten. In de omgeving van de onderzoekscentra is het mogelijk een hotel of bed-and-breakfast te boeken. 

Is er ook informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek beschikbaar van de Rijksoverheid?

Ja. Zoals de brochure voor proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek op de website van Rijksoverheid.

Ik heb een compliment, klacht of opmerking voor PRA.

PRA werkt voortdurend aan verbetering van de ervaring van vrijwilligers die in onze onderzoekscentra verblijven en meedoen aan onderzoek. Heb je een compliment, klacht of opmerking? Laat het ons weten via de live-chat op deze website, telefoon of het contactformulier

Adverteren en sponsoring

Wij ontvangen regelmatig advertentie- en sponsorverzoeken. Om een goede afweging te kunnen maken en te bepalen op welke verzoeken wij wel en niet ingaan, hebben wij besloten om advertentie aanvragen alleen nog te laten lopen via ons mediabureau. Voor sponsoring kun je via email contact met ons opnemen.