Met de recent afgeronde verbouwing van het onderzoekscentrum in Groningen heeft PRA Health Sciences nu het grootste ‘hospital based’ onderzoekscentrum voor geneesmiddelonderzoek van Europa. 
Het onderzoekscentrum omvat nu 150 bedden, waaronder 52 Intensive care-achtige bedden, waarmee dit aantal meer dan verdubbeld is. Er is een state-of-the-art apotheek waar ook steriele geneesmiddelen voor onderzoek bereid kunnen worden. Daarbij is het klinisch chemisch laboratorium voorzien van de modernste technieken. PRA Health Sciences bestudeert de werking, veiligheid en de eventuele bijwerkingen van nieuwe of verbeterde geneesmiddelen. 

Behalve Intensive Care achtige-bedden heeft PRA Health Sciences nu ook familiekamers. Deze zijn bedoeld voor bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten die meewerken aan onderzoek naar geneesmiddelen tegen Parkinson. Door de realisatie van de familiekamers kunnen deze patiënten tijdens de onderzoeksperiode samen met hun partner in het onderzoekscentrum verblijven.

Apotheek

De apotheek van PRA Health Sciences maakt geneesmiddelen voor de onderzoeken volgens de geldende strenge (GMP) regels. In deze apotheek kunnen capsules, drankjes en tabletten bereid worden, maar ook steriele vloeistoffen voor een infuus of injectie. Dit alles gebeurt door speciaal getraind personeel onder gecontroleerde omstandigheden en in speciale bereidingsruimtes. Dit maakt de apotheek van PRA uniek in de wereld van geneesmiddelonderzoek.

Samenwerking ziekenhuizen

PRA Health Sciences verricht al ruim 30 jaar geneesmiddelonderzoek in Nederland. Dit doet zij in het onderzoekscentrum in Groningen en in de laboratoria in Groningen en Assen. Deze maken deel uit van PRA Health Sciences, een wereldwijd bedrijf met onderzoeksinstituten en kantoren in meer dan tachtig landen. PRA Health Sciences deelt in dit netwerk de kennis die zij opdoet rondom geneesmiddelonderzoek, internationale regelgeving en bioanalyse. In de laboratoria worden jaarlijks meer dan 200.000 bloed- en urinemonsters geanalyseerd. De resultaten gebruikt PRA voor het bepalen van de veiligheid en werking van nieuwe geneesmiddelen. Dit maakt PRA een interessante partner voor medicijnontwikkelaars. PRA werkt samen met ziekenhuizen zoals het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Martini Ziekenhuis. Maar ook andere ziekenhuizen binnen en buiten Nederland werken samen met PRA. 

Onderzoek van groot belang

PRA in Groningen is specialist in geneesmiddelonderzoek met vrijwilligers. De deelnemers aan de onderzoeken zijn gezonde mensen, maar soms ook patiënten. De artsen en onderzoekers van PRA bestuderen de werking, veiligheid en de eventuele bijwerkingen van nieuwe of verbeterde geneesmiddelen. Uitgebreid onderzoek op mensen is een verplichte stap in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Pas na veelvuldig onderzoek met goede resultaten mag een nieuw geneesmiddel op de markt worden gebracht. Hierdoor kunnen meer mensen genezen of geven medicijnen minder bijwerkingen.

De medicijnen die aangeboden worden voor onderzoek zijn zeer divers. Onlangs zijn er onderzoeken afgerond of gestart naar de werking van medicijnen voor patiënten met bijvoorbeeld taaislijmziekte (CF), epilepsie en de ziekte van Parkinson. Daarnaast richt onderzoek zich op het verminderen van bijwerkingen van medicijnen. Goed voorbeeld is een medicijn voor longkankerpatiënten: door het onderzoek bij PRA wordt de kans op bijwerkingen bij deze vorm van kankerbehandelingen aanzienlijk kleiner. Onderzoek kan ook er ook toe leiden dat een medicijn niet op de markt komt omdat aangetoond wordt dat het geneesmiddel onvoldoende of niet werkt of onacceptabele bijwerkingen heeft.

Jaarlijks werken 2500 gezonde vrijwilligers of patiënten mee aan geneesmiddelenonderzoek. PRA Health Sciences is in Noord-Nederland een belangrijke werkgever voor ruim 700 hooggekwalificeerde medewerkers.