Voorwaarden

Inschrijving

Het invullen van een inschrijfformulier verplicht je tot niets. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 

Privacyverklaring

PRA respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een door PRA beheerd register. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website van PRA.

PRA gebruikt en bewaart je persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot je aanmelding om jouw aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook kan het voorkomen dat PRA je per e-mail, post of sms benadert om deel te nemen aan een (ander) onderzoek.

Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van je aanmelding of op grond van een wettelijk voorschrift.