Homepagina

Vergoeding

Voor jouw deelname aan geneesmiddelenonderzoek krijg je een vergoeding. Hoeveel geld je ontvangt, is per onderzoek verschillend.

Hoe de vergoeding voor een onderzoek wordt berekend

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding heeft niets te maken met mogelijke bijwerkingen en/of andere mogelijke risico’s. De hoogte van de vergoeding hangt af van:

 • De lengte van het onderzoek
  Voor elke dag dat je in het onderzoekscentrum verblijft, ontvang je € 190. Voor de medische keuring krijg je alleen een reiskostenvergoeding.
   
 • Of tijdens het onderzoek speciale medische handelingen worden gedaan
  Denk aan een gastroscopie, een oogonderzoek of het gebruik van radioactief gemerkte medicatie. Voor speciale medische handelingen ontvang je een toeslag. 
   
 • Of je na langere tijd nog eens terug moet komen
  Als je 30, 60, 120 of 180 dagen na de laatste verblijfsdag in het onderzoekscentrum nog een keer (kort) terug moet komen, krijg je daarvoor een toeslag.
   
 • Het aantal kilometers dat je reist
  Je ontvangt € 0,21 per kilometer. De reiskostenvergoeding is minimaal € 13 en maximaal € 176,40 per retour.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) beoordeelt altijd of de vergoeding in verhouding is met het onderzoek.

Wanneer wij de vergoeding overmaken op je bankrekening

We betalen binnen 30 dagen

Je ontvangt de vergoeding voor jouw deelname, inclusief reiskosten, binnen 30 dagen na de nakeuring. Indien je niet deelneemt aan het onderzoek ontvang je de reiskosten en eventuele vergoeding binnen 30 dagen na de start van het onderzoek. De betaling is een bruto bedrag en telt als ‘Inkomsten uit arbeid’. Als je belastingplichtig bent in Nederland, moet je hier dus nog belasting over betalen. Daarom ontvang je ook een jaaropgaaf van ICON.

Het kan zijn dat je over de reiskosten geen belasting hoeft te betalen. Bewaar daarom goed de kaartjes van het openbaar vervoer of noteer de gereden kilometers op het inkomstenbelastingformulier.

De vergoeding kan alleen worden overgemaakt naar een IBAN-nummer van de deelnemer. De naam op de bankrekening moet overeenkomen met de gegevens van de deelnemer.

Foto van een deelnemer op zijn laptop in het onderzoekscentrum van ICON

Zonder onderzoek geen nieuwe medicijnen

Zonder onderzoek komen er geen nieuwe en betere medicijnen. En zonder deelnemers, mensen zoals jij, kan er geen onderzoek worden gedaan.