Vergoedingen

Tijdens je verblijf spaar je een mooie vergoeding bij elkaar. De vergoeding is gebaseerd op het minimumloon, de lengte van het onderzoek en de mentale en fysieke belasting voor jou als deelnemer. Hoe langer het onderzoek duurt en hoe vaker er bijvoorbeeld bloed wordt afgenomen, des te hoger de bijdrage. Daarnaast krijg je een reiskostenvergoeding.

De hoogte van de vergoeding

Voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek krijg je een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op het minimumloon, de lengte van het onderzoek en de mentale en fysieke belasting voor jou als deelnemer. Hoe langer het onderzoek duurt en hoe vaker er bijvoorbeeld bloed wordt afgenomen, des te hoger wordt jouw vergoeding. Over het algemeen varieert de vergoeding tussen de € 121,- en € 227,- per dag. Voor sommige extra onderzoeken zoals bijvoorbeeld een gastroscopie of een oogonderzoek kan een extra vergoeding gelden. Ook krijg je een reiskostenvergoeding voor elke keer dat je naar het onderzoekscentrum en weer terug naar huis reist. Voor de medische keuring ontvang je alleen een reiskostenvergoeding. De kilometervergoeding is € 0,19 per kilometer. De reiskostenvergoeding is minimaal € 12,- en maximaal € 160,- per retour. 

Betaling en belasting

Na de nakeuring is je deelname aan het onderzoek afgerond. De vergoeding inclusief reiskosten maakt PRA binnen 30 dagen over op je bankrekening. De betaling is een brutobedrag dat door de Belastingdienst belast wordt als ‘inkomsten uit arbeid’. We melden de betaling bij de Belastingdienst. En je ontvangt een jaaropgave van PRA. Hoeveel belasting jij over deze inkomsten moet betalen, hangt uiteindelijk af van je persoonlijke situatie. De reiskosten zijn niet altijd belast. Bewaar daarom goed de kaartjes van het openbaar vervoer of noteer de kilometers op je inkomstenbelastingformulier.

Alleen inwoners van Nederland, België en Duitsland mogen deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek van PRA. Ben je belastingplichtig in Nederland? Dan dien je te beschikken over een burgerservicenummer (BSN).

Compensatie voor jouw investering in tijd en de belasting van het onderzoek

De vergoeding is een bedrag ter compensatie voor jouw investering in tijd en de belasting voor jou als deelnemer. Voordat een geneesmiddel onderzocht mag worden op gezonde mensen, is het jarenlang onderzocht in laboratoria. Daardoor kennen de artsen en onderzoekers van PRA het geneesmiddel en kennen zij de (bij)werkingen. Pas als het veilig lijkt en resultaten oplevert, begint het onderzoek met gezonde mensen. Ook de Medisch Ethische Toetsingscommissie beoordeelt of de risico’s van een onderzoek niet te groot zijn.