Het onderzoek in ons onderzoeks­centrum

Bij aankomst in het onderzoekscentrum word je ontvangen door de medewerkers van PRA. Je maakt kennis met de rest van de deelnemers in jouw groep en krijgt een rondleiding. Na de rondleiding is er eerst nog een korte medische keuring. Daarbij kijkt de arts of er sinds je voorkeuring iets veranderd is. Zijn alle resultaten zoals verwacht, dan kan het onderzoek beginnen.

Aankomst in het onderzoekscentrum

Bij aankomst in het onderzoekscentrum word je ontvangen door de medewerkers van PRA. Je maakt kennis met de rest van de deelnemers in jouw groep en krijgt een rondleiding. Na de rondleiding is er eerst nog een korte medische keuring. Daarbij kijkt de arts of er sinds je voorkeuring iets veranderd is. Zijn alle resultaten zoals verwacht, dan kan het onderzoek beginnen.

Regels tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek gelden (huis)regels. Vaak moet je zonder iets gegeten of gedronken te hebben, beginnen aan het onderzoek. Vaak zijn er vaste tijden voor slapen, opstaan en eten. Soms moet je een logboek bijhouden. Het toedienen van het middel en het afnemen van de tests vindt plaats op vooraf vastgestelde tijdstippen. Als deelnemer zal je je moeten houden aan deze regels zodat het onderzoek goed uitgevoerd kan worden. Houd je je niet aan de regels, dan kan onze onderzoeker beslissen dat je niet meer mee kan doen aan het onderzoek. Je ontvangt dan alleen de vergoeding voor het aantal dagen dat je hebt deelgenomen.

Het middel toedienen

Het onderzoek start met het toedienen van het middel. Dat kan in de vorm van een pil, drankje, infuus of zalf. De artsen en verpleegkundigen houden daarbij continu in de gaten hoe jouw lichaam reageert.

De tests

Voor elk onderzoek zijn protocollen uitgeschreven. Hierin staan ook de tests die worden afgenomen. Misschien moet je gedurende bepaalde korte perioden op bed liggen. Of juist rechtop zitten. Soms zijn er extra testen nodig, zoals een longfunctietest. De artsen en verpleegkundigen controleren telkens opnieuw je bloed en urine en monitoren vitale functies: temperatuur, ademhaling, bloeddruk en hartwerking. Ook wordt een canule in je arm geplaatst. Een canule is een infuusnaald die voor langere tijd in het bloedvat blijft zitten. Daardoor kan de verpleegkundige tijdens je verblijf in het onderzoekscentrum zonder steeds opnieuw te prikken bloed afnemen. Makkelijker voor de verpleegkundigen, prettiger voor jou. Toch zal het voor bepaalde tests nodig zijn om alsnog op een andere plek bloed te prikken.

Welke tests je tijdens het onderzoek ondergaat wordt bij de intake en medische keuring aan je verteld.

Werking en bijwerkingen

Onze artsen en onderzoekers kijken heel precies naar de effecten van het middel. Bijwerkingen zijn meestal vooraf te voorspellen. Bij antistollingsmiddelen bijvoorbeeld kan een wondje tijdelijk langer blijven bloeden of krijg je een poosje gemakkelijker blauwe plekken. Daarnaast kunnen bijwerkingen optreden die je wel eens leest in de bijsluiter van geneesmiddelen. Misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid of diarree. Tijdens het onderzoek vragen onze artsen en verpleegkundigen je continu hoe je je voelt. Eventuele klachten nemen ze uiterst serieus. Bij de geringste aanwijzing dat de bijwerkingen te hevig worden, halen ze je direct uit het onderzoek.

Nakeuring

Is het onderzoek afgelopen, dan volgt de nakeuring. Meestal kom je voor de nakeuring nog een keer terug in het medisch keuringscentrum in Groningen. Een heel enkele keer vindt de nakeuring plaats op de laatste dag van je verblijf in het onderzoekscentrum. De nakeuring is een controle om er zeker van te zijn dat er geen resteffecten zijn. Zodat je het onderzoek net zo gezond afrondt, als dat je ermee startte. De nakeuring bestaat uit enkele tests en een bloedonderzoek. Ook wordt gevraagd naar je ervaringen tijdens en na je bezoek aan het onderzoekscentrum, zodat PRA de ervaring voor deelnemers continu kan blijven verbeteren. Na deze keuring is het onderzoek echt afgerond. De uitslag van de nakeuringstesten is al na drie dagen binnen. Geen bijzonderheden? Dan hoor je verder niets en krijg je binnen korte tijd je vergoeding voor deelname op je bankrekening gestort. Een heel enkele keer vragen we je naar aanleiding van de resultaten om toch nog een keer langs te komen.