Veelgestelde vragen

Deelname

Zijn bijwerkingen te voorspellen?

Helaas zijn niet alle bijwerkingen van een medicijn te voorspellen. Wel kunnen de artsen op basis van eerder onderzoek redelijk inschatten welke bijwerkingen zullen optreden. Tijdens het onderzoek houden de artsen en verpleegkundigen deelnemers nauwlettend in de gaten. Lees meer over veiligheid in het onderzoekscentrum

Wat gebeurt er als iemand ziek wordt tijdens het onderzoek?

De artsen, onderzoekers en verpleegkundigen van PRA houden deelnemers aan de onderzoeken goed in de gaten. Elke kamer heeft een noodknop en alle deelnemers dragen een persoonlijk alarm bij zich. Lijkt het dat er iets niet goed gaat? Dan stopt het onderzoek meteen. Lees meer over veiligheid in het onderzoekscentrum

Wat zijn de eisen om mee te kunnen doen aan een onderzoek?

Allereerst ben je achttien jaar of ouder en woon je in Nederland, België of Duitsland. Ook geldt dat je bij een huisarts staat ingeschreven. Voor inwoners van Nederland geldt tevens dat je een basis zorgverzekering hebt. Daarnaast is het ten minste twee maanden geleden dat je hebt meegedaan aan een onderzoek. En je bent in goede gezondheid. Dat betekent ook dat je niet recent medicijnen of verslavende middelen hebt gebruikt. Verder verschillen de eisen per onderzoek. Bekijk alle actuele onderzoeken.

Welke andere mensen zitten er in het onderzoek?

Een onderzoek bestaat meestal uit vijf tot twaalf deelnemers. Afhankelijk van het onderzoek wordt een groep samengesteld op basis van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Daarnaast zijn er onderzoeken die specifiek vragen om vrijwilligers die in de menopauze zitten, diabetes of een lichte vorm van astma hebben. Deze eisen staan in elk onderzoek omschreven. Bekijk alle actuele onderzoeken.

Word ik elke dag geprikt?

Ja, want het verzamelen van bloedmonsters is erg belangrijk voor het onderzoek. Er wordt meerdere keren per dag bloed afgenomen. Soms via het direct prikken in een ader. Maar je krijgt ook een canule: een infuusnaald die langere tijd in je ader blijft zitten. Daarmee kan de arts of verpleegkundige bloed afnemen zonder steeds opnieuw te moeten prikken. Lees meer over het onderzoek in het onderzoekscentrum

Kan ik stoppen met het onderzoek als het niet bevalt?

Je kan op ieder moment besluiten te stoppen met het onderzoek. Dat betekent wel dat je vergoeding (deels) vervalt. In sommige gevallen is vertrek noodzakelijk, bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden in je familie of als je vroegtijdig moet stoppen als gevolg van bijwerkingen. In dat geval overleggen we per situatie de hoogte van de vergoeding.

Waarom moet ik een toestemmingsformulier/bereidheidsverklaring ondertekenen?

Met jouw handtekening onder het informatie- en toestemmingsformulier geef je aan, dat je goed hebt nagedacht over jouw deelname aan het onderzoek, dat je alle informatie goed hebt begrepen en dat je bereid bent deel te nemen aan het onderzoek.

Deze procedure is wettelijk verplicht.  Zonder jouw officiële toestemming kun je niet starten met het onderzoek. Let op,  je hebt altijd het recht om te stoppen: voor, tijdens en na de keuring, maar ook op alle momenten tijdens het onderzoek.

Ik ben goedgekeurd, ben ik dan deelnemer of reserve?

Medische keuring
We nodigen altijd meer kandidaten uit voor een medische keuring en voor de start van het onderzoek dan we uiteindelijk nodig hebben voor het onderzoek. Dit doen wij omdat het altijd mogelijk is dat er op het laatste moment kandidaten zijn die hun deelname afzeggen of die alsnog worden afgekeurd. Het moment van de beschikbaarheid van de resultaten van je medische keuring en je goedkeuring bepaalt of je wordt uitgenodigd voor de start van het onderzoek. Het kan voorkomen dat je afspraak voor de medische keuring door ons wordt geannuleerd, omdat er inmiddels genoeg goedgekeurde kandidaten voor de start van het onderzoek in ons onderzoekscentrum beschikbaar zijn. Met andere woorden: de groep van jouw keuze zit vol. De afdeling rekrutering kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden die er zijn om op korte termijn toch aan hetzelfde onderzoek deel te kunnen nemen, maar dan in een andere groep. Of om te kijken naar een ander geschikt onderzoek voor jou.

De start van het onderzoek
Goedgekeurd zijn voor de start van het onderzoek, betekent niet automatisch dat je aan het onderzoek deelneemt. Het is mogelijk dat je na binnenkomst in het onderzoekscentrum alsnog op grond van de laatste onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen) voor deelname wordt afgekeurd. Ook is het mogelijk dat je de positie van reserve krijgt toegewezen. Het is vooraf nooit bekend of je deelnemer of reserve  bent. De arts van het onderzoek is eindverantwoordelijk voor het onderzoek en beslist op basis van alle beschikbare gegevens van alle kandidaten wie er echt aan het onderzoek deelneemt.

Heb je na binnenkomst de positie van reserve gekregen en ben je niet ingezet bij het onderzoek, dan kun je bij interesse in deelname aan een andere groep van hetzelfde onderzoek of een nieuw onderzoek vaak een voorrangspositie krijgen. Informeer bij onze afdeling rekrutering naar de mogelijkheden.

Voorrangspositie
Heb je een voorrangspositie gekregen en ben je goedgekeurd bij je medische keuring, dan zorgen wij ervoor dat je niet nogmaals de positie van reserve krijgt. Word je bij de eerstvolgende medische keuring afgekeurd, dan vervalt je voorrangspositie. Je voorrangspositie vervalt ook wanneer je zelf vlak voor de start van het onderzoek je deelname aan het onderzoek afzegt of als je bij de start van het onderzoek alsnog wordt afgekeurd.

Vergoedingen
Alle vergoedingen voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek zijn bruto vergoedingen.
Informatie over de hoogte van de (reserve) vergoedingen, vind je terug in het Informatie- en toestemmingsformulier van het onderzoek.

Let op! Er bestaat altijd een risico van afgelasting van het onderzoek en/of een deel van het onderzoek. Hier moet je wat betreft de factoren tijd, inkomsten, kosten en eventuele op te volgen restricties voorafgaand aan jouw komst, altijd rekening mee houden. PRA kan in deze gevallen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen.

Onderzoek met radioactief (14C) gemerkte geneesmiddelen

PRA voert soms onderzoeken uit met geneesmiddelen die radioactief gemerkt zijn. Omdat het woord “radioactief” vaak wordt geassocieerd met gevaarlijk, willen we graag inzichtelijk maken wat een dergelijk onderzoek inhoudt en dat deelname aan een dergelijk onderzoek geen extra risico met zich meebrengt.

Het radioactief merken van een geneesmiddel wordt gedaan om te kunnen onderzoeken hoe snel en in welke mate een middel in het lichaam wordt opgenomen, omgezet en uitgescheiden. De radioactiviteit verdwijnt tegelijk met het middel uit het lichaam via de ontlasting, urine of adem.

Onderzoek met een radioactief gemerkt geneesmiddel is verplicht voordat een nieuw geneesmiddel mag worden geregistreerd en is daarom ook algemeen aanvaard. Er zijn wetten (m.n. de Kernenergiewet) en richtlijnen (m.n. de ICRP62 van de ‘International Commission on Radiological Protection’) met betrekking tot de blootstelling aan radioactiviteit. Deze zijn er voornamelijk op gericht om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Voor de meeste geneesmiddelenonderzoeken zal de stralingsbelasting onder de 1 mSv zijn. Dit is minder dan een röntgenfoto van een gebroken been en ongeveer tweemaal zoveel als de extra straling die men tijdens een wintersportvakantie van twee weken op 2.000 meter boven zeeniveau oploopt.

De gemiddelde blootstelling aan natuurlijke achtergrondstraling in Nederland is ongeveer 2 - 2,5 mSv per jaar, met name afkomstig uit het heelal, uit de bodem, uit water, voedsel, lucht en uit bouwmaterialen. Hier bovenop komt nog de straling uit activiteiten tijdens het werk en vrije tijd zoals bijvoorbeeld televisie kijken, beeldschermwerk en het maken van een vliegreis.

Verblijf

Hoe ziet het onderzoekscentrum er uit?

Het onderzoekscentrum in Groningen lijkt een beetje op een ziekenhuis. Maar dan gezelliger. Er zijn slaapkamers, een eetzaal en een huiskamer. Je kan er biljarten, darten, computeren, dvd’s kijken. Artsen en verpleegkundigen hebben hun witte jassen aan en er is moderne medische apparatuur. Lees en bekijk meer over het verblijf in de onderzoekscentra

Mag ik bezoek ontvangen tijdens mijn deelname aan een onderzoek?

Ja, maar wel in overleg met de arts of verpleegkundige en niet op prikdagen. Het bezoek mag geen tas meenemen naar binnen vanwege de huisregels voor het gebruik van voedsel en drank. 

Mag ik mijn mobiele telefoon, laptop of tablet meenemen?

Ja. In de onderzoekscentra in Groningen is wifi aanwezig. Je mag ook eigen films (dvd of Blu-ray) en games (PlayStation 4) meenemen voor de aanwezige spelers en spelcomputers in de woonkamers. PRA is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van je eigendommen. Lees meer over hoe je je tijd vult in het onderzoekscentrum

Welke regels gelden er tijdens het verblijf in het onderzoekscentrum?

Om de resultaten van het onderzoek goed te kunnen vergelijken, gelden voor elke deelnemer in het onderzoekscentrum in Groningen huisregels. Sigaretten, alcohol en cafeïne zijn tijdens de meeste onderzoeken uitgesloten en er is een vaste dagindeling. Ook mag je het onderzoekscentrum niet verlaten zonder begeleiding. Je krijgt de huisregels uitgelegd voordat het onderzoek start. 

Wat kan ik doen om de dag door te komen?

Naast de vaste momenten voor het onderzoek heb je veel tijd voor jezelf. In de onderzoekscentra is wifi aanwezig en er staan tv’s met een dvd- of Blu-rayspeler, Netflix. computers en Playstations 4 in de woonkamer. Ook kun je darten, biljarten en tafeltennissen. Sommige deelnemers nemen deze tijd echt voor zichzelf. Zij studeren of lezen een roman. Tijdens langere onderzoeken organiseert PRA activiteiten en workshops. Lees meer over je verblijf in het onderzoekscentrum

Vergoeding

Wat krijg ik betaald voor deelname aan onderzoek?

Afhankelijk van het specifieke onderzoek krijg je een vergoeding van € 121,- tot € 227,- per dag. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de reiskosten die je maakt. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening. Lees meer over de opbouw de vergoeding.

De hoogte van de vergoeding heeft toch niets te maken met het risico dat ik loop?

Nee. Voordat een medicijn onderzocht wordt op vrijwilligers is het al jaren geanalyseerd in laboratoria. De artsen en onderzoekers van PRA kunnen op basis van deze en andere eerdere onderzoeken inschatten welke risico’s aanwezig kunnen zijn. De hoogte van de vergoeding voor deelname aan een onderzoek wordt bepaald door de duur van het onderzoek en de medische handelingen. Lees meer over de opbouw van de vergoeding.

Ik heb een vraag over mijn uitbetaling

Voor vragen over je uitbetaling kun je contact opnemen via de live-chat of het contactformulier.

Krijg ik een vergoeding voor het aandragen van een nieuwe deelnemer?

Ken jij als deelnemer bij PRA andere mensen die ook zouden willen deelnemen? Meld ze nu aan! Voor ieder door jou aangemeld persoon, die ook daadwerkelijk deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek bij PRA, zijn wij erg dankbaar en ontvang je van ons € 200,-.

Meer informatie vind je op onze werf-een-deelnemer pagina

Medische keuring

Ben je voor een medische keuring geweest en wil je de keuringsuitslag weten?

Voor de keuringsuitslag bel je met onze recruiters, te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-0292044 (NL), 0800-89036 (BE), 0800-0713579 (DE).
De uitslag van je medische keuring is meestal na 3 werkdagen bekend. 

Waar vindt de keuringsafspraak plaats?

De keuringsafspraak vindt plaats in ons medisch keuringscentrum in Groningen (naast het Martini ziekenhuis) of in ons medisch keuringscentrum in Utrecht.

Van bepaalde onderzoeken vinden de medische keuringen uitsluitend in Groningen plaats. Bij het maken van de afspraak voor de medische keuring kun je aangeven naar welke locatie je voorkeur uitgaat. Onze recruiters kijken dan graag samen met jou naar wat er mogelijk is.

In de afspraakbevestiging lees je terug waar jouw keuringsafspraak plaatsvindt. 

Moet ik voor de keuringsafspraak ook naar Groningen komen?

In het najaar van 2017 heeft PRA ook een keuringscentrum geopend in Utrecht. Dat betekent dat je ook voor de keuringsafspraak in Utrecht terecht kunt.

Van bepaalde onderzoeken vinden de medische keuringen echter uitsluitend in Groningen plaats. Bij het maken van de afspraak voor de medische keuring kun je aangeven naar welke locatie je voorkeur uitgaat. Onze recruiters kijken dan graag samen met jou naar wat er mogelijk is. 

Overigens ontvang je een reiskostenvergoeding voor iedere keer dat je naar PRA en weer terug naar huis reist. Dus ook voor je keuringsafspraak.

Algemeen

Ik kom met de auto naar het onderzoekscentrum in Groningen, waar kan ik mijn auto parkeren?

Parkeren op het parkeerterrein van PRA is helaas niet mogelijk.

Wel kun je terecht in de parkeergarage van het Martini Ziekenhuis (op 350m van PRA). Hier is het echter wel betaald parkeren. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie over de parkeertarieven is te vinden op de website van het Martini Ziekenhuis.

Een alternatief is om gebruik te maken van één van de transferia nabij Groningen (P+R Transferium Haren/A28 of P+R Transferium Hoogkerk/A7), waarvandaan je met de bus verder kunt rijden. Parkeren is hier gratis, je betaalt alleen voor het openbaar vervoer. Meer informatie hierover vind je in onze routebeschrijving op deze pagina

Ook kun je in de wijken rondom het onderzoekscentrum van PRA in (de wijken Hoornsemeer en Corpus den Hoorn) gratis parkeren.

Kan ik blijven overnachten voor mijn medische keuring of bezoek aan het onderzoekscentrum?

Het is helaas niet mogelijk om de avond voor de medische keuring of voor aanvang van het onderzoek in het onderzoekscentrum te overnachten. In de omgeving van de onderzoekscentra is het mogelijk een hotel of bed-and-breakfast te boeken. 

Is er ook informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek beschikbaar van de Rijksoverheid?

Ja. Zoals de brochure voor proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek op de website van Rijksoverheid.

Ik heb een compliment, klacht of opmerking voor PRA.

PRA werkt voortdurend aan verbetering van de ervaring van deelnemers die in onze onderzoekscentra verblijven en meedoen aan onderzoek. Heb je een compliment, klacht of opmerking? Laat het ons weten via de live-chat op deze website, telefoon of het contactformulier

Adverteren

Wij ontvangen regelmatig advertentieverzoeken. Om een goede afweging te kunnen maken en te bepalen op welke verzoeken wij wel en niet ingaan, hebben wij besloten om advertentie aanvragen alleen nog te laten lopen via ons mediabureau