Privacy

Privacyverklaring

PRA Health Sciences, gevestigd aan Van Swietenlaan 6, 9728 NZ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.geneesmiddelenonderzoek.nl

PRA Health Sciences
Van Swietenlaan 6
9728 NZ Groningen
Telefoonnummer: 050-8505798

Marie-José Bonthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van PRA Health Sciences.
Zij is te bereiken via het e-mailadres bonthuis@itsprivacy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PRA Health Sciences verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek. PRA Health Sciences verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij je aanmelding voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij na je aanmelding verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het inschrijffomulier voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek in te vullen, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PRA Health Sciences verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens over je lengte en gewicht
- gegevens over je gezondheid
- gegevens over je gewoontes als roken en drinken
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PRA Health Sciences verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrieven
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor je aanmelding en deelname aan geneesmiddelenonderzoek.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- PRA Health Sciences verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verstrekken aan de Belastingdienst voor je belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PRA Health Sciences neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRA Health Sciences) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

PRA Health Sciences verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PRA Health Sciences blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PRA Health Sciences gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PRA Health Sciences gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld voor een goede werking van de website, voor adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht met gebruikte cookies:

 

 

 

Cookie naam

Omschrijving

Bewaartermijn

Google Analytics

_ga

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van anonieme bezoekersstatistieken. Google deelt geen anonieme data met derden. https://policies.google.com/privacy

1 jaar

_gat

Tot browser sluit

_gid

24 uur

Google Maps

NID

Met behulp van Google Maps wordt op onze contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van PRA Health Sciences gegeven.

183 dagen

Google

1P_JAR

Deze cookie worden door Google en Youtube gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. https://policies.google.com/privacy

30 dagen

CONSENT

Op onze website getoonde Youtube-video's verzamel bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. https://policies.google.com/privacy

30 jaar

Google Maps

NID

Met behulp van Google Maps wordt op onze contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van PRA Health Sciences gegeven.

183 dagen

Facebook

 fr

Deze cookie meet conversies en zorgt voor gerichte advertenties op sites van derden. De gebruikte conversieinformatie is anoniem. Facebook deelt geen informatie met derden.  https://www.facebook.com/policies/cookies/

90 dagen

Userlike Chat

uslk_e

Deze cookie wordt gebruikt om de sessie van de huidige chat opnieuw te herstellen wanneer het momenteel geopende browservenster opnieuw geladen wordt of bij een paginawissel. https://www.userlike.com/nl/terms

1 jaar

uslk_s

Deze cookie bevat alle sessie-informatie en slaat niet-gevoelige gegevens van het gebruikersprofiel op, net als eventueel door de gebruiker in de chat ingevoerde contactgegevens. https://www.userlike.com/nl/terms

Tot browser sluit

Cookies van derden

Het is mogelijk dat sommige cookies op onze website geen betrekking hebben op ons of niet door ons worden beheerd. Wanneer u een pagina bezoekt waarop de inhoud van bijvoorbeeld Twitter of Facebook is opgenomen, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies op uw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik van deze cookies en kunnen er geen toegang toe verkrijgen als gevolg van de manier waarop cookies werken, aangezien uitsluitend de partij die de cookies oorspronkelijk heeft geplaatst toegang tot die cookies kan verkrijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRA Health Sciences en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prahs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PRA Health Sciences wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PRA Health Sciences neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@prahs.nl of het contactformulier op de website. PRA Health Sciences heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-Beveiligde toegang door daartoe gerechtigde PRA Health Sciences medewerkers tot databases welke persoonsgegevens bevatten.