Privacy

Privacyverklaring

PRA Health Sciences, gevestigd aan de Van Swietenlaan 6, 9728 NZ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.geneesmiddelenonderzoek.nl

PRA Health Sciences
Van Swietenlaan 6
9728 NZ Groningen
Telefoonnummer:  0800-0292044
Vanuit België: 0800-89036
Vanuit Duitsland: 0800-0713579 

Marie-José Bonthuis is de Functionaris voor gegevensbescherming van PRA Health Sciences.
Zij is te bereiken via het e-mailadres EDSDataPrivacyOffice@prahs.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PRA Health Sciences verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek. PRA Health Sciences verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij je aanmelding voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek. Voor het verwerken van je persoonsgegevens vragen we je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt die gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij na je aanmelding verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het inschrijffomulier voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek in te vullen, in correspondentie en telefonisch, voor zover het voor PRA noodzakelijk is  om deze gegevens te verwerken. 
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PRA Health Sciences verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens over je lengte en gewicht
- gegevens over je gezondheid
- gegevens over je gewoontes als roken en drinken
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PRA Health Sciences verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek waarvoor je je bij PRA hebt aangemeld.
- Verzenden van onze nieuwsbrieven
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor je aanmelding en deelname aan geneesmiddelenonderzoek.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- PRA Health Sciences verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verstrekken aan de Belastingdienst voor je belastingaangifte.

De grondslag voor de genoemde verwerking is de door jou uitdrukkelijk gegeven toestemming die je hebt gegeven in het kader van de overeenkomst met PRA. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

PRA Health Sciences neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRA Health Sciences) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

PRA Health Sciences verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PRA Health Sciences blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PRA Health Sciences gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PRA Health Sciences gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze zijn bijvoorbeeld nodig voor een goede werking van de website, voor adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van gebruikte cookies:

 

Cookie naam

Omschrijving

Bewaartermijn

Google Analytics

_ga

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van anonieme bezoekersstatistieken. Google deelt geen anonieme data met derden. https://policies.google.com/privacy

1 jaar

_gat

Tot browser sluit

_gid

24 uur

Google

1P_JAR

Deze cookies worden door Google en Youtube gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. https://policies.google.com/privacy

30 dagen

CONSENT

Op onze website getoonde Youtube-video's verzamelen bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. https://policies.google.com/privacy

30 jaar

Google Maps

NID

Met behulp van Google Maps wordt op onze contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van PRA Health Sciences gegeven.

183 dagen

Facebook

 fr

Deze cookie meet conversies en zorgt voor gerichte advertenties op sites van derden. De gebruikte conversieinformatie is anoniem. Facebook deelt geen informatie met derden.  https://www.facebook.com/policies/cookies

90 dagen

Hotjar

_hjDonePolls

Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker een poll geeft ingevuld met behulp van de Feedbackpoll-widget. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde poll niet opnieuw wordt weergegeven als deze al is ingevuld.
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

1 jaar

_hjMinimizedPolls

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door de site navigeert.
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

1 jaar

 

_hjIncludedInSample

Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van heatmaps, trechters, opnames, enz.
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

1 jaar

HubSpot

__hs_opt_out

Deze cookie wordt gebruikt door het opt-in privacybeleid voor cookies, waarbij de gebruiker niet opnieuw wordt gevraagd cookies te accepteren.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

2 jaar

__hs_do_not_track

Deze cookie kan worden geplaatst om te voorkomen dat HubSpot informatie krijgt (do not track). Er wordt dan zelfs geen geanonimiseerde statistische informatie doorgegeven.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

2 jaar

__hs_testcookie

Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de bezoeker cookie-ondersteuning heeft ingeschakeld.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Tot browser sluit

hs_ab_test

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A / B-testpagina te laten zien die ze eerder hebben gezien.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Tot browser sluit

hs_lang_switcher_choice

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers consequent door te verwijzen naar de taalversie van de website die bij een eerder bezoek is geselecteerd.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

oneindig

hs-messages-is-open

Deze cookie wordt gebruikt zodat HubSpot kan bepalen of de chatfunctie openblijft voor toekomstige bezoeken. Het wordt na 30 minuten inactiviteit van de chatfunctie gereset.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

30 minuten

__hstc

Deze cookie wordt door HubSpot gebruikt om algemene informatie over websitebezoekers op te slaan. Het bevat het webdomein, tijdsduur van de websitebezoeken en aantal websitebezoeken.
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

2 jaar

Hubspotutk

Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van de bezoeker bij te houden. Dit cookie wordt doorgegeven aan HubSpot bij het insturen van het inschrijformulier en wordt gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

10 jaar.

__hssc

Deze cookie houdt sessies bij. Het wordt gebruikt om te bepalen of tijdstempels en sessie-aantallen in de cookie __hstc moeten worden aangepast. Het bevat het websitedomein, aantal weergaven van websitepagina’s en tijdstempel van het begin van het websitebezoek.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

30 minuten

__hssrc

Als HubSpot de sessiecookie aanpast, wordt ook deze cookie geplaatst. De cookie wordt op ‘1’ ingesteld, om te bepalen of de websitebezoeker de browser al dan niet heeft herstart. Als de cookie niet bestaat, neemt HubSpot aan dat er een nieuwe sessie plaatsvindt.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Tot browser sluit

messagesUtk

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te herkennen die die chatfunctie gebruikt. Als de bezoeker de website verlaat voordat deze als contact is toegevoegd, wordt deze cookie gekoppeld aan zijn browser. Als er een chatgeschiedenis is, laadt de chatfunctie de gespreksgeschiedenis met die bezoeker.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

1 jaar

Cookies van derden

Het is mogelijk dat sommige cookies op onze website geen betrekking hebben op ons of niet door ons worden beheerd. Wanneer u een pagina bezoekt waarop de inhoud van bijvoorbeeld Twitter of Facebook is opgenomen, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies op uw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik van deze cookies en kunnen er geen toegang toe verkrijgen als gevolg van de manier waarop cookies werken, aangezien uitsluitend de partij die de cookies oorspronkelijk heeft geplaatst toegang tot die cookies kan verkrijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRA Health Sciences en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@geneesmiddelenonderzoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PRA Health Sciences wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PRA Health Sciences neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@geneesmiddelenonderzoek.nl  of het contactformulier op de website. PRA Health Sciences heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. TLS staat voor Transport Layer Security, een encryptieprotocol voor de authenticatie en beveiliging van gegevens die via het internet verzonden worden.

- Databases van PRA Health Sciences die persoonsgegevens bevatten, beschikken over een beveiligde toegang. De gegevens in deze databases zijn enkel voor daartoe gerechtigde PRA Health Sciences medewerkers toegankelijk.

Versie 1.4 - 14 februari 2019