Homepagina

Privacy verklaring

ICON plc (voorheen PRA Health Sciences), gevestigd aan de Van Swietenlaan 6, 9728 NZ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina lees je welke gegevens ICON verwerkt en wat ICON doet met deze gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICON verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor je aanmelding voor en deelname aan geneesmiddelenonderzoek. ICON verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt bij je aanmelding voor deelname aan een geneesmiddelenonderzoek of tijdens correspondentie of telefonisch contact. Voor het verwerken van je persoonsgegevens vragen we je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt die gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bij je aanmelding en bij (potentiële) deelname aan geneesmiddelenonderzoek verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het inschrijfformulier voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek in te vullen, in correspondentie en telefonisch, voor zover het voor ICON noodzakelijk is om deze gegevens te verwerken. 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van deelname aan een geneesmiddelenonderzoek

ICON verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over je lengte en gewicht
 • gegevens over je gezondheid
 • gegevens omtrent ras en etnische afkomst
 • genetische gegevens
 • gegevens over je gewoontes als roken en drinken
 • een foto van jouw gezicht
 • burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICON verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek waarvoor je je bij ICON hebt aangemeld.
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven en updates over onze geneesmiddelenonderzoeken via e-mail of SMS.
 • het afstemmen van communicatie en marketing op je persoonlijke voorkeuren.
 • je te kunnen contacteren indien dit nodig is voor je aanmelding en deelname aan geneesmiddelenonderzoek.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

De grondslag voor de genoemde verwerking is de door jou uitdrukkelijk gegeven toestemming die je hebt gegeven in het kader van de overeenkomst met ICON. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar.

ICON verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verstrekken aan de Belastingdienst voor je belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ICON bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. ICON bewaart de door jou verstrekte gegevens en de gegevens die tijdens de medische keuring en het geneesmiddelenonderzoek zijn verkregen, minstens 25 jaar in de eigen databases.

De gegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken worden verkregen worden korter bewaard. De informatie hierover vind je verderop in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

ICON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICON) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICON verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ICON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Jouw gegevens worden bewaard op een server die in het buitenland staat (Verenigde Staten). ICON maakt voor de doorgifte van de gegevens gebruik van bepalingen die hiertoe binnen ICON zijn vastgesteld. Daarin zijn tevens verwerkt de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ICON gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ICON gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt niet-essentiële cookies gemakkelijk accepteren of weigeren in de cookiebanner als je ze niet wilt toestaan op je apparaat. Derde partijen plaatsen ook cookies op onze website. Deze zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor het functioneren van de website, adverteerders en/of socialemediabedrijven. Een overzicht van de cookies vind je hier.

Cookies van derden

Het is mogelijk dat sommige cookies op onze website geen betrekking hebben op ons of niet door ons worden beheerd. Wanneer je een pagina bezoekt waarop de inhoud van bijvoorbeeld Youtube of Facebook is opgenomen, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies op jouw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik van deze cookies en kunnen er geen toegang toe verkrijgen als gevolg van de manier waarop cookies werken, aangezien uitsluitend de partij die de cookies oorspronkelijk heeft geplaatst toegang tot die cookies kan verkrijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, corrigeren of laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Je hebt ook recht op het overdragen van je gegevens. Dit betekent dat je bij ons een aanvraag kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een door jou gespecificeerde organisatie te sturen.

Om het recht dat hierboven wordt besproken uit te oefenen klik je op deze link en vul je het formulier voor de betrokkene (Data Subject Rights Form) in of neem je contact op via de onderstaande adresgegevens. 

We vragen mogelijk om een identiteitsbewijs om je identiteit te controleren. Dit is ter bescherming van je privacy. Je kunt binnen een maand een reactie verwachten op je aanvraag.

ICON wil je er ook op wijzen dat je een klacht kunt indienen bij onze Global Data Protection Officer en/of de nationale toezichthoudende instantie. De contactgegevens van de authoriteiten voor gegevensbescherming wereldwijd kun je vinden op https://pdpecho.com.

Vragen, opmerkingen en verzoeken

Vragen, opmerkingen en verzoeken kun je als volgt indienen bij de Global Data Protection Officer van ICON:

Per post:

Global Data Protection Officer
ICON plc South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 X5R3
Ireland

Per e-mail:  Data_Privacy_Officer@iconplc.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICON neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt toepasselijke voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewilde publicatie en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. ICON heeft de volgende voorzorgsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. TLS staat voor Transport Layer Security, een encryptieprotocol voor de authenticatie en beveiliging van gegevens die via het internet verzonden worden.
 • DNSSEC. Dit voorziet de DNS records van een digitale handtekening, zodat de aanvrager kan controleren of de record die terug komt, authentiek is. Het “spoofen” van DNS, of zogeheten cache-poisoning, is hierdoor niet langer meer mogelijk.
 • Databases van ICON die persoonsgegevens bevatten, beschikken over een beveiligde toegang. De gegevens in deze databases zijn enkel voor daartoe door ICON gerechtigde personen toegankelijk.

 

Versie 1.11 - 07 Maart 2023