Homepagina

Overtuigd van jouw deelname? Nu je omgeving nog!

Overtuigd van jouw deelname? Nu je omgeving nog!

Heb jij je aangemeld voor een onderzoek bij ICON? Fantastisch! Het kan echter voorkomen dat vrienden en familie je deename aan geneesmiddelenonderzoek niet volledig begrijpen of zelfs negatief reageren. Vaak komt dit doordat ze niet goed weten wat geneesmiddelenonderzoek inhoudt.

Weten zij bijvoorbeeld dat jouw deelname bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die het leven van talloze mensen kunnen verbeteren? Hieronder vind je enkele belangrijke feiten die je kunt delen in je omgeving om hen te helpen jouw deelname aan geneesmiddelenonderzoek beter te begrijpen:

1. Betekenisvolle bijdrage met potientiële impact

Door deel te nemen aan geneemiddelenonderzoek draag jij actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Jouw inzet kan leiden tot doorbraken in de behandeling van ernstige ziekten en aandoeningen. Jouw deelname kan dus een wezenlijk verschil maken voor de gezondheid en het welzijn van anderen.

2. Veiligheid en ethiek

Geneemiddelenonderzoek wordt strikt gereguleerd en ondergaat uitgebreide ethische beoordelingen. Jouw veiligheid en welzijn hebben altijd de hoogste prioriteit tijdens het onderzoeksproces. Tijdens deelname in de kliniek word je 24/7 in de gaten gehouden door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Op verschillende momenten op een dag worden er medische onderzoeken gedaan zoals bloedprikken, bloeddruk metingen en hartritme metingen. Kortom, je gezondheid wordt tijdens het onderzoek uitstekend in de gaten gehouden. Je hebt altijd het recht om vragen te stellen en je deelname te allen tijde vrijwillig stop te zetten.

3. Veilige werkwijze

Bij de meeste onderzoeken wordt er een kleine hoeveelheid van het middel toegediend. We kijken hoe het medicijn door je lichaam wordt opgenomen, hoe het wordt uitgescheiden en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Je wordt dus niet eerst ziekgemaakt om te kijken of het geneesmiddel werkt. Jaarlijks doen er in Nederland meer dan 2.000 mensen mee aangeneesmiddelenonderzoek bij Icon. Je bent dus zeker niet de eerste.

4. Prettige bijkomstigeheden

Tijdens het ondezoek krijg je ruimschoots de gelegenheid om te studeren, (online) te werken of te ontspannen. Tijdens het onderzoek kom je in contact met een diversiteit aan mensen die ook deelnemen. Met zijn allen spelletjes spelen is dus bijvoorbeeld ook een optie! Als blijk van waardering ontvang je een aantrekkelijke vergoeding voor je deelname aan het onderzoek. Dit financiële voordeel kan je helpen bij het verwezenlijken van je doelen en het bekostigen van andere belangrijke aspecten in je leven.

Deel deze punten met je vrienden en familie, zodat ze een vollediger beeld krijgen van de voordelen van jouw deelname aan geneesmiddelenonderzoek. Het is niet alleen waardevolle bijdrage aan de samenleving, maar ook een kans voor persoonlijke groei, nieuwe ontmoetingen en financiële beloning. Samenkunnen we bijdragen aan medische vooruitgang en het verbeteren van de levenskwaliteit voor velen.